Privatumo politika

1. www.myoutletstore.lt renka Pirkėjų asmeninę informaciją.
2. www.myoutletstore.lt Pirkėjų asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
1. Prekių užsakymo vykdymui;
2. Finansinių dokumentų (pvz., sąskaitos-faktūros) išrašymui;
3. Problemų, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu sprendimui;
4. Kitų įsipareigojimų vykdymui;
5. Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimui;
6. Tiesioginei rinkodarai (pvz: naujienlaiškių siuntimui);
7. Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimui, tobulinimui bei potencialių ar kilusių ginčų su Pirkėjais sprendimui.
3. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
4. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.
5. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
6. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@myoutletstore.lt. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-5 dienas).
7. „Outlet Store“ el. parduotuvė pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje „Outlet Store“, teisę į privatumą. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris „Outlet Store“ būtų tvarkomi konkursų, akcijų organizavimui bei veiklos analizės ir rinkodaros tikslais.
8. „Outlet Store“ el. parduotuvė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus „Outlet Store“ el. parduotuves partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
9. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Pirkėjas gali būti laikomas www.myoutletstore.lt klientu 2 metus po pirkimo el. parduotuvėje, todėl pirkėjo duomenys saugomi el.parduotuvės duomenų bazėje 2 metus, nuo apsipirkimo. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti ar panaudoti. Pirkėjo informacija pirkimo – pardavimo dokumentuose saugoma terminą nustatytą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
10. „Outlet Store“ el. parduotuvė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas interneto svetainėje www.myoutletstore.lt
11. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetainėje www.myoutletstore.lt
12. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
13. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.
14. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@myoutletstore.lt
15. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.